Tủ ấm Boxun - TQ

Tủ ấm Boxun - TQ

Tủ ấm Boxun - TQ

Tủ ấm Boxun - TQ

Tủ ấm Boxun - TQ
Tủ ấm Boxun - TQ
Danh mục sản phẩm

Tủ ấm Boxun - TQ

Tủ ấm buồng inox HPX-9052MBE

- Thể tích : 43 lít - Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ : +5 ~ 65°C
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop