Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ - TECHLAB

Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ - TECHLAB

Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ - TECHLAB

Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ - TECHLAB

Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ - TECHLAB
Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Tủ ấm Benchmark Scientific - Mỹ

Tủ ấm lạnh mini H2200-HC

- Thể tích : 20L - Dãy nhiệt độ (HC) : Thấp hơn nhiệt độ môi trường 15°C đến 60°C - Sai số nhiệt độ : 0.5°C (ở nhiệt độ 37°C)
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop