Micropipette không hấp 1 kênh

Micropipette không hấp 1 kênh

Micropipette không hấp 1 kênh

Micropipette không hấp 1 kênh

Micropipette không hấp 1 kênh
Micropipette không hấp 1 kênh
Danh mục sản phẩm

Micropipette không hấp 1 kênh

Micropipette không hấp 1 kênh 0.1 - 2.5µl, Scilogex

- Bước hiệu chỉnh : 0.05µl - Sai số : ± 2.00% tại 2.5µl ± 3.00% tại 1.25µl ± 6.00% tại 0.25µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 0.5 - 10µl

- Bước hiệu chỉnh : 0.1µl - Sai số : ± 0.80% tại 10µl ± 1.50% tại 5µl ± 1.50% tại 1µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 2 - 20µl

- Bước hiệu chỉnh : 0.5µl - Sai số : ± 0.40% tại 20µl ± 1.00% tại 10µl ± 2.00% tại 2µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 5 - 50ul

- Bước hiệu chỉnh : 0.5µl - Sai số : ± 0.30% tại 50µl ± 0.60% tại 25µl ± 2.00% tại 5µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 10 - 100ul

- Bước hiệu chỉnh : 1µl - Sai số : ± 0.15% tại 100µl ± 0.40% tại 50µl ± 1.50% tại 10µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 20 - 200ul

- Bước hiệu chỉnh : 1µl - Sai số : ± 0.15% tại 200µl ± 0.30% tại 100µl ± 1.00% tại 20µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 100 - 1000ul

- Bước hiệu chỉnh : 5µl - Sai số : ± 0.20% tại 1000µl ± 0.25% tại 500µl ± 0.70% tại 100µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 1000 - 5000ul

- Bước hiệu chỉnh : 50µl - Sai số : ± 0.15% tại 5000µl ± 0.30% tại 2500µl ± 0.30% tại 1000µl
Liên hệ

Micropipette không hấp 1 kênh 2 - 10ml

- Bước hiệu chỉnh : 0.1ml - Sai số : ± 0.20% tại 10ml ± 0.30% tại 5ml ± 0.60% tại 2ml
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop