Máy quang phổ (Máy so màu) - TECHLAB

Máy quang phổ (Máy so màu) - TECHLAB

Máy quang phổ (Máy so màu) - TECHLAB

Máy quang phổ (Máy so màu) - TECHLAB

Máy quang phổ (Máy so màu) - TECHLAB
Máy quang phổ (Máy so màu) - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy quang phổ (Máy so màu)

Máy quang phổ khả kiến

Máy quang phổ khả kiến (Visible Spectrophotometer) thích hợp dùng trong lĩnh vực phân tích, giảng dạy trong các trường học, phòng thí nghiệm…

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (Ultra Violet - Visible Spectrophotometer hay UV - VIS) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, đồ uống cũng như môi trường.

Cuvette thủy tinh

Cuvet được thiết kế để chứa các mẫu nước, dung dịch dùng cho máy quang phổ để định lượng hoặc xác định phổ và bước sóng của mẫu dung dịch.

Ứng với mỗi mẫu phân tích, người dùng có thể chọn mỗi loại cuvette khác nhau phù hợp (cuvette nhựa, thủy tinh hay thạch anh)

Cuvette thủy tinh thường dùng trong phạm vi bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.

Cuvette thạch anh

Cuvette được thiết kế để chứa các mẫu nước, dung dịch dùng cho máy quang phổ để định lượng hoặc xác định phổ và bước sóng của mẫu dung dịch.

Ứng với mỗi mẫu phân tích, người dùng có thể chọn mỗi loại cuvette khác nhau phù hợp (cuvette nhựa, thủy tinh hay thạch anh)
Cuvette thạch anh áp dụng cho mẫu đo ở bước sóng từ 200-2500nm

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop