Máy lấy mẫu khí - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí - TECHLAB
Máy lấy mẫu khí - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lấy mẫu khí

Máy lấy mẫu khí Desaga

Cấu trúc đơn giản và vận hành tiện lợi, bộ vi xử lý giúp kiểm soát quá trình lấy tất cả các thông số trong quá trình lấy mẫu, có van kiểm soát lưu lượng một cách chính xác, điều chỉnh nhiệt độ và cho phép hiệu chỉnh tiêu chuẩn khối lượng.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop