Máy lấy mẫu khí Desaga - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Desaga - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Desaga - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Desaga - TECHLAB

Máy lấy mẫu khí Desaga - TECHLAB
Máy lấy mẫu khí Desaga - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lấy mẫu khí Desaga

Máy lấy mẫu khí Desaga GS 312

- Lưu lượng khí : 0.2 – 12 lít/phút. - Thể tích tối đa : 9999 lít - Cài đặt thời gian : 1 – 999 phút hay 10 – 9999 phút.
Liên hệ

Máy lấy mẫu khí Desaga GS 212

- Lưu lượng khí : 0.2 – 12 lít/phút, điều chỉnh bằng cơ - Thể tích tối đa : 9999 lít - Cài đặt thời gian : 1 – 999 phút hay 10 – 9999 phút.
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop