Máy lắc - TECHLAB

Máy lắc - TECHLAB

Máy lắc - TECHLAB

Máy lắc - TECHLAB

Máy lắc - TECHLAB
Máy lắc - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy lắc

Máy lắc Vortex

Giá lắc tạo chuyển động xoáy lốc

Máy lắc ngang

Giá lắc chuyển động tịnh tiến theo phương ngang

Máy lắc tròn

Giá lắc chuyển động theo quỹ đạo tròn

Máy lắc bập bênh

Giá lắc đu đưa trên một điểm tựa

Máy lắc dạng lăn tròn

Giá lắc đu đưa trên một điểm tựa đồng thời xoay tròn quanh trục    

Máy lắc đĩa vi sinh

Máy lắc đĩa vi sinh (Microplate Mixer) là máy lắc cho phép sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như lắc khay vi thể, lắc cho phản ứng PCR, hoặc có thể sử dụng như máy lắc thông thường với một hoặc nhiều ống nghiệm. Giá lắc chuyển động theo quỹ đạo tròn.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop