Máy khuấy từ không gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ không gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ không gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ không gia nhiệt - TECHLAB

Máy khuấy từ không gia nhiệt - TECHLAB
Máy khuấy từ không gia nhiệt - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy khuấy từ không gia nhiệt

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS7-S

- Thể tích khuấy : 10 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 0 - 1500 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-S

- Thể tích khuấy : 20 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 0 - 1500 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-PB

- Thể tích khuấy : 3 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 0 - 1500 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt MS-PA

- Thể tích khuấy : 3 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt siêu mỏng FlatSpin

- Thể tích khuấy tối đa : 0.8 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 15 - 1500 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt EcoStir

- Thể tích khuấy tối đa : 1.5 lít (H2O) - Tốc độ khuấy : 300 - 2000 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt 10 vị trí MS-M-S10

- Vị trí khuấy : 10 - Thể tích khuấy : 400 ml (H2O)/chỗ - Tốc độ khuấy : 0 - 1100 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt 16 vị trí MS-M-S16

- Vị trí khuấy : 16 chỗ với 4 kênh điều khiển tốc độ độc lập - Thể tích khuấy : 400 ml (H2O)/chỗ - Tốc độ khuấy : 0 - 1100 rpm
Liên hệ

Máy khuấy từ không gia nhiệt COLOR SQUID

- Thể tích khuấy : 1 lít (nước) - Tốc độ khuấy : 0 - 2500 vòng/phút - Bề mặt khuấy : bằng thủy tinh
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop