Máy đồng hóa IKA - TECHLAB

Máy đồng hóa IKA - TECHLAB

Máy đồng hóa IKA - TECHLAB

Máy đồng hóa IKA - TECHLAB

Máy đồng hóa IKA - TECHLAB
Máy đồng hóa IKA - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy đồng hóa IKA

Máy đồng hóa T 25 digital ULTRA-TURRAX®

Máy đồng hóa UTRA-TURRAX thích hợp cho việc nghiền các mẫu ướt (lỏng), dùng trong thủy sản, thực phẩm....
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop