Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút - TECHLAB

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút - TECHLAB

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút - TECHLAB

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút - TECHLAB

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút - TECHLAB
Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút Senz TDS

Máy đo TDS Senz TDS được dùng trong xử lý nước, xử lý và kiểm soát nước công nghiệp. Senz TDS là thước đo tốt nhất để thực hiện QC và kiểm tra trong lò hơi, tháp làm mát và pha loãng hóa chất để xử lý chất thải.
Liên hệ

Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) dạng bút Senz TDS 2

Máy đo TDS Senz TDS 2 kiểm tra chất lỏng nơi có nồng độ cao được đo dưới 10.000 ppm. Senz TDS 2 được sử dụng để đo lường sự ngưng tụ của hệ thống nước lò hơi, hồ bơi và kiểm soát chất thải công nghiệp...
Liên hệ

Máy đo độ dẫn điện / TDS dạng bút Horti Care Nutrient Check

Máy đo độ dẫn điện / TDS dạng bút Horti Care Nutrient Check được thiết kế đặc biệt cho việc kiểm tra nồng độ chất dinh dưỡng dùng cho thủy canh. Sự thành công của hệ thống thủy canh phụ thuộc rất nhiều vào sự kiểm soát chính xác của dung dịch dinh dưỡng.
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop