Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh

Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh

Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh

Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh

Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh
Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh
Danh mục sản phẩm

Máy đo điểm nóng chảy Stuart (Bibby) – Anh

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY HIỂN THỊ SỐ SMP10

- Khoảng nhiệt độ : Môi trường … 300 ⁰C - Độ phân giải : 1 ⁰C - Độ chính xác : ±1.0 ⁰C tại 20 ⁰C, ±2.5 ⁰C tại 300 ⁰C
Liên hệ

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY HIỂN THỊ SỐ SMP20

- Khoảng nhiệt độ : Môi trường … 300 ⁰C - Độ phân giải : 0.1 ⁰C - Độ chính xác : ±1.0 ⁰C tại 20 ⁰C, ±2.5 ⁰C tại 300 ⁰C
Liên hệ

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY HIỂN THỊ SỐ SMP30

- Khoảng nhiệt độ : Môi trường … 400 ⁰C - Độ phân giải : 0.1 ⁰C - Độ chính xác : ±0.5 tại 50 ⁰C, ±1.0 tại 100 ⁰C, ±2.5 tại 360 ⁰C
Liên hệ

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG SMP50

- Khoảng nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 400 ⁰C - Độ phân giải nhiệt : 0.1 ⁰C - Hiển thị với màn hình màu HD 7 inch
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop