Kính hiển vi sinh học - TECHLAB

Kính hiển vi sinh học - TECHLAB

Kính hiển vi sinh học - TECHLAB

Kính hiển vi sinh học - TECHLAB

Kính hiển vi sinh học - TECHLAB
Kính hiển vi sinh học - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi sinh học 1 mắt B-50 (400x)

- Độ phóng đại max : 400 lần
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 1 mắt B-50 (640x)

- Độ phóng đại max : 640 lần
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 1 mắt M-100FLed (400x)

- Độ phóng đại max : 400 lần, tích hợp pin sạc
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 1 mắt M-100FLed (640x)

- Độ phóng đại max : 640 lần, tích hợp pin sạc
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 1 mắt B-155 (1000x)

- Độ phóng đại max : 1000 lần
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 1 mắt B-155R (1000x)

- Độ phóng đại max : 1000 lần. Kính hiển vi sinh học tiên tiến tích hợp pin sạc
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 2 mắt B-159

- Độ phóng đại max : 1000 lần
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 2 mắt B-192

- Độ phóng đại max : 1000 lần
Liên hệ

Kính hiển vi sinh học 2 mắt B-292

- Độ phóng đại max : 1000 lần
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop