Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng - TECHLAB

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng - TECHLAB

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng - TECHLAB

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng - TECHLAB

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng - TECHLAB
Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng DispensMate Plus 5 -> 50ml

- Thể tích hút và rót mẫu : 5.0 --> 50.0ml, vạch chia : 1.00ml
Liên hệ

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng DispensMate Plus 2.5 -> 25ml

- Thể tích hút và rót mẫu : 2.5 --> 25.0ml, vạch chia : 0.50ml
Liên hệ

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng DispensMate Plus 1 -> 10ml

- Thể tích hút và rót mẫu : 1.0 --> 10.0ml, vạch chia : 0.20ml
Liên hệ

Dụng cụ rót mẫu kết nối với bình đựng DispensMate Plus 0.5 -> 5ml

- Thể tích hút và rót mẫu : 0.5 --> 5.0ml, vạch chia : 0.10ml
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop