Dụng cụ bơm pipette - TECHLAB

Dụng cụ bơm pipette - TECHLAB

Dụng cụ bơm pipette - TECHLAB

Dụng cụ bơm pipette - TECHLAB

Dụng cụ bơm pipette - TECHLAB
Dụng cụ bơm pipette - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Dụng cụ bơm pipette

Máy bơm pipette tự động Levo Plus Pipette Filler

- Thể tích hút và rót mẫu : 0.1 --> 100ml
Liên hệ

Máy bơm pipette tự động Levo ME Pipette Filler

- Thể tích hút và rót mẫu : 0.1 --> 100ml
Liên hệ

Dụng cụ bơm pipette Levo Pipette Controller

- Sử dụng với pipet thể tích 0.1 - 100ml hay pipet huyết thanh
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop