Cân Mettler Toledo - TECHLAB

Cân Mettler Toledo - TECHLAB

Cân Mettler Toledo - TECHLAB

Cân Mettler Toledo - TECHLAB

Cân Mettler Toledo - TECHLAB
Cân Mettler Toledo - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Cân Mettler Toledo

Cân phân tích 4 số lẻ ME204

– Khả năng cân : 220 gam – Độ đọc : 0.1mg – Hiệu chuẩn nội
Liên hệ

Cân phân tích 4 số lẻ MS204S/A73

- Cân có chức năng nội hiệu chuẩn. - Khoảng cân : 220 g - Độ đọc : 0.1 mg
Liên hệ

Cân phân tích 4 số lẻ JS1203C

- Cân có chức năng nội hiệu chuẩn. - Khối lượng tối đa : 240 g - Độ phân giải : 0.1 mg ( 0.0001 g)
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop