Bơm chân không - TECHLAB

Bơm chân không - TECHLAB

Bơm chân không - TECHLAB

Bơm chân không - TECHLAB

Bơm chân không - TECHLAB
Bơm chân không - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bơm chân không

Bơm chân không Gast

Đặc thù của hệ thống bơm chân không được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chọn đúng loại máy bơm chân không với thông số kỹ thuật phù hợp.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop