Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ - TECHLAB

Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ - TECHLAB

Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ - TECHLAB

Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ - TECHLAB

Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ - TECHLAB
Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bếp gia nhiệt DLAB - Mỹ

Bếp gia nhiệt HP550-S

- Phạm vi gia nhiệt : Nhiệt độ trong phòng ~ 550 ° C, bước tăng 5 ° C
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop