Bếp đun bình cầu

Bếp đun bình cầu

Bếp đun bình cầu

Bếp đun bình cầu

Bếp đun bình cầu
Bếp đun bình cầu
Danh mục sản phẩm

Bếp đun bình cầu

Bếp đun bình cầu (không hiện số)

- Có đèn báo nguồn, đèn báo đang gia nhiệt
- Điều chỉnh nhiệt độ bằng núm vặn

 

Bếp đun bình cầu hiện số

- Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED

Bếp đun bình cầu hiện số có khuấy từ

- Điều khiển nhiệt độ digital, điều khiển tốc độ khuấy vô cấp, điều khiển tách rời, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED

 

Bếp đun bình cầu 2 chỗ

- Số vị trí : 2 vị trí
- Điều chỉnh nhiệt độ bằng núm vặn

 

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop