Bếp đun bình cầu (không hiện số) - TECHLAB

Bếp đun bình cầu (không hiện số) - TECHLAB

Bếp đun bình cầu (không hiện số) - TECHLAB

Bếp đun bình cầu (không hiện số) - TECHLAB

Bếp đun bình cầu (không hiện số) - TECHLAB
Bếp đun bình cầu (không hiện số) - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bếp đun bình cầu (không hiện số)

Bếp đun bình cầu 98-I-B 50ml

- Thể tích : 50 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 80 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 100ml

- Thể tích : 100 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 100 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 250ml

- Thể tích : 250 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 150 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 500ml

- Thể tích : 500 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 250 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 1000ml

- Thể tích : 1000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 350 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 2000ml

- Thể tích : 2000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 450 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 3000ml

- Thể tích : 3000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 600 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 5000ml

- Thể tích : 5000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 800 W
Liên hệ

Bếp đun bình cầu 98-I-B 10000ml

- Thể tích : 10000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 1200 W
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop