Bếp đun bình cầu hiện số - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số - TECHLAB

Bếp đun bình cầu hiện số - TECHLAB
Bếp đun bình cầu hiện số - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bếp đun bình cầu hiện số

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 50ml

- Thể tích : 50 ml, - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 100ml

- Thể tích : 100 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 250ml

- Thể tích : 250 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 500ml

- Thể tích : 500 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 1000ml

- Thể tích : 1000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 2000ml

- Thể tích : 2000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 3000ml

- Thể tích : 3000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 5000ml

- Thể tích : 5000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ

Bếp đun bình cầu hiện số 98-I-C 10000ml

- Thể tích : 10000 ml. - Điều khiển nhiệt độ digital, tự động gia nhiệt, ngắt gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LED
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop