Bể rửa siêu âm Soltec - Ý - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Soltec - Ý - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Soltec - Ý - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Soltec - Ý - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Soltec - Ý - TECHLAB
Bể rửa siêu âm Soltec - Ý - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bể rửa siêu âm Soltec - Ý

Bể rửa siêu âm có khử khí Sonica 3200 EP

- Dung tích bể : 6 lít - Công suất thiết bị : 175W - Công suất gia nhiệt : 360W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm không khử khí Sonica 3200 ETH

- Dung tích bể : 6 lít - Công suất thiết bị : 175W - Công suất gia nhiệt : 360W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm không khử khí Sonica 2200 ETH

- Dung tích bể : 3 lít - Công suất thiết bị : 130W - Công suất gia nhiệt : 305W - Công suất siêu âm tối đa : 260W
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop