Bể rửa siêu âm Elma - Đức - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Elma - Đức - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Elma - Đức - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Elma - Đức - TECHLAB

Bể rửa siêu âm Elma - Đức - TECHLAB
Bể rửa siêu âm Elma - Đức - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bể rửa siêu âm Elma - Đức

Bể rửa siêu âm Elma S10

- Thể tích bể : 0.8 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz
Liên hệ

Bể rửa siêu âm Elma S30

- Thể tích bể : 2.75 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz
Liên hệ

Bể rửa siêu âm Elma S60

- Thể tích bể : 5.75 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz
Liên hệ

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Elma S10H

- Thể tích bể : 0.8 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz - Công suất gia nhiệt : 60W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Elma S30H

- Thể tích bể : 2.75 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz - Công suất gia nhiệt : 200 W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Elma S40H

- Thể tích bể : 4.25 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz - Công suất gia nhiệt : 200W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Elma S60H

- Thể tích bể : 5.75 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz - Công suất gia nhiệt : 400 W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Elma S70H

- Thể tích bể : 6.9 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz - Công suất gia nhiệt : 600W
Liên hệ

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Elma S80H

- Thể tích bể : 9.4 lít - Tần số siêu âm : 37 kHz - Công suất gia nhiệt : 600W
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop