Bể điều nhiệt Julabo - Đức - TECHLAB

Bể điều nhiệt Julabo - Đức - TECHLAB

Bể điều nhiệt Julabo - Đức - TECHLAB

Bể điều nhiệt Julabo - Đức - TECHLAB

Bể điều nhiệt Julabo - Đức - TECHLAB
Bể điều nhiệt Julabo - Đức - TECHLAB
Danh mục sản phẩm

Bể điều nhiệt Julabo - Đức

Bể điều nhiệt lạnh Corio CD-200F

- Thể tích nước cho vào : 3->4 lít - Thang nhiệt độ : -20 --> +150⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh Corio CD-300F

- Thể tích nước cho vào : 3->4 lít - Thang nhiệt độ : -25 --> +150⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh Corio CD-201F

- Thể tích nước cho vào : 3->4 lít - Thang nhiệt độ : -20 --> +150⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh F34-ED

- Thể tích nước cho vào : 20 lít - Thang nhiệt độ : -30 --> +100⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh F32-EH

- Thể tích nước cho vào : 8 lít - Thang nhiệt độ : -35 --> +150⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh F33-EH

- Thể tích nước cho vào : 16 lít - Thang nhiệt độ : -30 --> +150⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh F34-EH

- Thể tích nước cho vào : 20 lít - Thang nhiệt độ : -30 --> +150⁰C
Liên hệ

Bể điều nhiệt lạnh F38-EH

- Thể tích nước cho vào : 45 lít - Thang nhiệt độ : -35 --> +80⁰C
Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop