Chính sách đổi/ trả hàng

Chính sách đổi/ trả hàng

Chính sách đổi/ trả hàng

Chính sách đổi/ trả hàng

Chính sách đổi/ trả hàng
Chính sách đổi/ trả hàng
Danh mục sản phẩm

Chính sách đổi/hủy và hoàn tiền

1) Chính sách đổi hàng:

Yêu cầu chung:

  • Là hàng mua trực tiếp từ các cửa hàng trực thuộc công ty. Sản phẩm quý khách mua tại cửa hàng nào, xin vui lòng đổi trực tiếp tại cửa hàng đó.
  • Hàng hóa khi được đổi phải còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa từng qua sử dụng, không bị mẻ, vỡ, bám màu, tróc xi,… và phải là hàng mới như khi nhận từ cửa hàng.

1.1) Quy định đổi hàng:

  • TechLab chỉ giải quyết việc đổi hàng trong ngày.

1.2) Điều kiện đổi hàng:

  • Chỉ áp dụng đổi hàng đối với các mặt hàng thủy tinh, dụng cụ của công ty cung cấp.
  • Hàng đổi phải cùng chủng loại với hàng mua và có giá trị tương đương hoặc cao hơn trị giá hàng đã mua.

2) Chính sách trả hàng:

Yêu cầu chung:

  • Là hàng mua của các cửa hàng trực thuộc công ty. Mua của cửa hàng nào, trả tại cửa hàng đó.
  • Hàng hóa đem trả phải còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa được sử dụng, không bị mẻ, vỡ, bám màu, tróc xi,… và phải là hàng mới như khi nhận từ cửa hàng.

 2.1) Quy định trả hàng:

  • Hàng hóa chưa xuất hóa đơn GTGT.
  • Chỉ giải quyết việc trả hàng trong ngày.

2.2) Điều kiện đổi hàng:

  • Chỉ áp dụng trả hàng đối với khách mua lẻ các mặt hàng thủy tinh, dụng cụ của công ty cấp.

 

 

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop